پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان علی

تاریخ تولد : 1345/02/25

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1363/12/26

محل شهادت :هورالعظیم

طول مدت حیات :18

مزار شهید :امامزاده قاسم هریکنده بابل