پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبان

تاریخ تولد : 1345/11/20

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1360/10/08

محل شهادت :گیلان غرب

طول مدت حیات :

مزار شهید :بهشت فاطمه سارو - بهشهر