پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1348/11/12

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1365/11/10

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :نوشهر