پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سبز علی

تاریخ تولد : 1348/01/24

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1367/06/01

محل شهادت :دارخوین

طول مدت حیات :19

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر