پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قاسم علی

تاریخ تولد : 1338/04/02

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1361/03/14

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :23

مزار شهید :سیمرغ گلزار شهدای دوک