پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1342/07/11

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1362/01/22

محل شهادت :عین خوش

طول مدت حیات :20

مزار شهید :مفقود