پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1345/06/09

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/03/25

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :19

مزار شهید :امام زاده طاهر قائمشهر