پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد علی

تاریخ تولد : 1342/03/14

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1365/02/09

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :23

مزار شهید :شهدای شستا رامسر