پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسدالله

تاریخ تولد : 1343/03/29

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1363/04/27

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :20

مزار شهید :لرگان نوشهر