پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : گل علی

تاریخ تولد : 1342/02/09

محل تولد :نکا

تاریخ شهادت :1362/08/25

محل شهادت :نفت شهر

طول مدت حیات :20

مزار شهید :نکا