پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رحمت الله

تاریخ تولد : 1346/06/10

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1367/01/28

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امام زاده ابراهیم آمل

1. پدر جان! سعی کنید همیشه احکام دین را آنچنان که باید انجام گیرد، انجام دهید تا در دنیا و آخرت سربلند باشید. سعی کنید شیطان را در خود راه ندهید واگر حس می کنید که در شما ایجاد وسوسه می کند به خداوند منان پناه ببرید، چون که او پناهگاه همه ی مستضعفان و درماندگان است. 2. خواهرم! از تو می خواهم که مانند زینب باشی. اگر می خواهی عاقبت به خیر باشی این را بدان که شخصیت انسان به لباس های رنگارنگ پوشیدن و به آرایش کردن ظاهری نیست، بلکه شخصیت انسان به این است که در برابر خدای خویش تسلیم باشد و همیشه خضوع و خشوع داشته باشد. 3. برادران عزیزم! در این دنیای فانی، انسان نباید دل به خوشی ببندد. خوشی ها زمانی است که انسان به یاد خدا باشد و تنها کسی که به داد انسان می رسد اعمال نیک انسان است. هرچه کاشتی، در آخرت درو خواهی کرد.