پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1311/01/24

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1365/03/20

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :

مزار شهید :گلزار سید میرزا بابل