پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : خسرو

تاریخ تولد : 1342/06/12

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1362/05/31

محل شهادت :دهلران

طول مدت حیات :20

مزار شهید :شهدای بلهم جان رامسر