پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسفندیار

تاریخ تولد : 1346/05/04

محل تولد :جويبار

تاریخ شهادت :1367/03/29

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :21

مزار شهید :جویبار