پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد علی

تاریخ تولد : 1342/04/23

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1363/12/24

محل شهادت :هورالعظیم

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بهشت زینبییه رامسر