پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجب

تاریخ تولد : 1346/04/08

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1366/12/26

محل شهادت :خرمال

طول مدت حیات :20

مزار شهید :قائمشهر