پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلام علی

تاریخ تولد : 1345/03/02

محل تولد :سوادکوه

تاریخ شهادت :1367/04/22

محل شهادت :فکه (تنگه چزابه)

طول مدت حیات :22

مزار شهید :پل سفید سوادکوه