پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : موسی

تاریخ تولد : 1339/03/24

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1366/07/07

محل شهادت :نیروگاه شهید سلیمی نکا

طول مدت حیات :27

مزار شهید :روستای اسبورز ساری