پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابوالقاسم

تاریخ تولد : 1336/11/14

محل تولد :نکا

تاریخ شهادت :1360/12/28

محل شهادت :میمک

طول مدت حیات :24

مزار شهید :نکا - کوهسار کنده