پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد تقی

تاریخ تولد : 1343/02/05

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1363/04/12

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :روستای آغوزبن بابلسر