پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1339/08/10

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1364/03/27

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :25

مزار شهید :باقرکلا آمل