پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباس

تاریخ تولد : 1343/05/01

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1366/03/14

محل شهادت :میمک

طول مدت حیات :23

مزار شهید :نوشهر