پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1342/03/19

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1365/05/29

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :23

مزار شهید :بابلسر - ازنوا

1- برادرانم! ابراهیم و میکائیل و صادق! حب دنیا را از دل برانید و یاد خدا و حب خدا در دل ]بپرورانید[. 2- خواهرانم! تنها وصیت من به شما نماز خواندن و حفظ نمودن حجاب است. 3- برادرانم! فرزندانتان را به مسائل و آداب اسلامی نماز ... آشناتر کنید. 4- دوست دارم «انّ الحیات عقیده الجهاد را در همه لحظات زندگیم به کار گیرم و زندگی را در معنای حقیقی اش و مجرای صحیح اش بگذارنم و زندگی به معنی تلاش و خلیفه ا... گونه زیستن و در حال شدن و بسوی مسیر الی ا... گام برداشتن آرزوی من بود و از زندگی و تکراری کردم گونه بی زار بودم. 5- دوست دارم شهید باشم، شاهد و حیّ حاضر در میان همه صحنه های حق علیه باطل و به لقاءا... بپیوندم و در راه معشوقم و اهداف عالیه فدا شوم که این آخرین سرمایه من است، خدیا قبول کن. 6- برادران! در سخن خدا که فرمود: الذین آمنو یقاتلون فی سبیل ا... و الذین کفر یقاتلون فی سبیل ا.. الطاغوت فقاتلو اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا (سوه نساء) تفکر کنید. جنگیدن مهم نیست، در کدام جهت و موضع بودن مهم است. آیا در راه فی سبیل ا... هستیم یا فی سبیل الطاغوت. 7- مادرم مهربانم! حلالم کن و صبر و شکیبایی را پیشه خود ساز و مانند مادر وهب عمل نما.