پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رضاعلی

تاریخ تولد : 1338/11/28

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1361/04/24

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :23

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری