پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابراهیم

تاریخ تولد : 1345/06/14

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1362/12/05

محل شهادت :دهلران

طول مدت حیات :17

مزار شهید :بابل