پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1349/06/05

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/12/15

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :16

مزار شهید : گلزار ملا مجدالدین ساری