پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اصغر

تاریخ تولد : 1344/12/16

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1364/04/30

محل شهادت :کوشک

طول مدت حیات :20

مزار شهید : مسجد امام حسین عبدله ده نور