پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1327/01/17

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1366/07/07

محل شهادت :نیروگاه شهید سلیمی نکا

طول مدت حیات :39

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر