پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اژدر

تاریخ تولد : 1336/04/23

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1364/11/13

محل شهادت :پاسگاه زید

طول مدت حیات :28

مزار شهید :گلزار شهدا ملا مجد الدین ساری