پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد رضا

تاریخ تولد : 1341/11/20

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1361/02/10

محل شهادت :کرخه

طول مدت حیات :

مزار شهید :مسجد جامع نور