پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حاجی

تاریخ تولد : 1343/01/16

محل تولد :نكا

تاریخ شهادت :1360/07/05

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :17

مزار شهید :نکا