پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد حسن

تاریخ تولد : 1345/01/01

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1366/04/10

محل شهادت :ماووت

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امامزاده احمد گلوگاه