پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1342/03/03

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1365/04/29

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :23

مزار شهید :ازباران