پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضانعلی

تاریخ تولد : 1346/12/15

محل تولد : نور

تاریخ شهادت :1363/01/19

محل شهادت :کوشک

طول مدت حیات :17

مزار شهید :مسجد جامع نور