پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1349/01/01

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1366/01/18

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :گلوگاه - سراج محله

گ