پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : باباعلی

تاریخ تولد : 1345/06/10

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1364/03/25

محل شهادت :هورالهویزه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :گلوگاه - سراج محله