پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان

تاریخ تولد : 1333/05/18

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1374/02/18

محل شهادت :منزل شهید

طول مدت حیات :41

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر