پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یدالله

تاریخ تولد : 1344/07/25

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1361/01/24

محل شهادت :رقابیه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :امام زاده اسماعیل قائمشهر