پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسدالله

تاریخ تولد : 1335/05/25

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1359/07/18

محل شهادت :بهمنشیر

طول مدت حیات :24

مزار شهید :امامزاده طهر قائمشهر