پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عزت الله

تاریخ تولد : 1344/01/17

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1366/11/16

محل شهادت :در عملیات بیت المقدس2

طول مدت حیات :

مزار شهید :بابلسر - گلزار پایین گالشکلا