پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

دسته بندی : یادداشت
شکرالله رضازاده شرمه
ثبت‌نام و پساثبت‌نام‌ها
اگر گروهها و جریانات به دنبال اثبات خود در انتخابات هستند بهترین راه برای اثبات خود احترام قائل شدن نسبت به روند قانونی انتخابات است اگرهم اعتراض نسبت به روند و اجرای انتخابات دارند قطعا می بایست از طریق قانونی پیگیری اعتراضات خود شوند.
قتل‌عام نیابتی و نوبتی شیعیان /یک روز ارتش یک روز بوکوحرام
این جمعیت در حال رشد، که البته توسعه خود را اول مدیون امام راحل و بعد مدیون شخص شیخ «ابراهیم یعقوب زکزاکی» است، از ناحیه ارتش نیجریه، وهابیون و تروریست‌های «بوکوحرام» به شدت تحت فشار بوده و سکوت رسانه‌های اصلی داخلی و جهانی نسبت به اجحافاتی که درحق شیعیان نیجریه می شود، مظلومیت آنها را دوچندان کرده است.