پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

صفحه ای از تاریخ ایران/سری پنجم
مهد تمدن بناهای سنگی در ایران بزرگ قرار داشته است
سرزمین ایران مرکز پیدایش و یا نشو و نمای اغلب ادیان و مذاهب جهان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

دوران های مربوط به پیدایش نوع بشر و تاریخ تمدن آن را در پیش ازتاریخ معمولا به سه عهد تقسیم می کنند:
۱-عهد احوال ابتدائی که بشر در این عهد فقط از حیث قوای عقلی بر حیوانات برتری داشته و اثری جز چند تکه استخوان از وی باقی مانده است.
۲-عهد حجر که به عقیده ی بعضی از محققان از پنجاه تا صد هزار سال قبل از میلاد شروع می شود و به سه دوره ی پارینه سنگی و میانه سنگی و نوسنگی تقسیم می گردد.
۳-عهد فلزات که از هفت هزار سال پیش ازمیلاد آغاز می شود و معمولا قستمی از آن را مقارن شروع تاریخ می دانند.
در این جا باید یادآور شد که در عهود بالا سیر تکامل تمدن بشری در همه جا یکسان و تاریخ شروع آن در یک زمان نبوده است .
فلز که در شرق از حدود هفت تا پنج هزار سال پیش از میلاد آغاز می گردد در غرب ظاهرا دو هزار و سیصد سال قبل از میلادجلوتر نمی رود و یا خط و کتابت که در شرق از اواخر دوره ی مفرغ رواج داشته و دوره ی تاریخ آغاز گردیده بود در اروپا هنوز خط و کتابتی وجود نداشته و مردم آن جا در دوره ی پیش ازتاریخ به سر می برند.
تاریخ تقریبی ساختمان برخی ازبناهای سنگی آسیا از دو هزار و پانصد سال پیش ازمیلاد تجاوز میکند و در حالی که بناهای سنگی اروپای غربی بین سالهای دو هزار و پانصد تا هزار و پانصد قبل از میلاد ساخته شده اند و همین تقدم تاریخی میرساند که مهد تمدن بناهای سنگی در آسیا و به اغلب احتمال در” ایران بزرگ ” قرار داشته و بعدها دسته هایی از آسیا به اروپا و شرق دور مهاجرت کرده و علم و هنر و صنعت معماری خودرا به آن جا برده و ساختمان این نوع بناها را رواج داده اند.
اما از طرفی چون سرزمین ایران مرکز پیدایش و یا نشو و نمای اغلب ادیان و مذاهب جهان بوده لذا مبارزه علیه طریقه ای که بناهای سنگی می ساختند، دراین سرزمین از دیر زمانی پیش آغاز گردیده و به وسیله ی ادیان و مذاهبی هم که بعدا به وجود آمده پی گیر شده است.
در نتیجه بناهای سنگی هم در این سرزمین زودتر و بیش تر از بین رفته است.در حالی که کره و اروپای غربی مخصوصا کشورهای فرانسه و انگلستان که از ایران دور بوده و مهاجرت بدین نواحی بعداصورت گرفته آثارآن بیشترباقی مانده است به قسمی که اکنون در ایران تعداد بناهای سنگی از چند صد عدد تجاوز نمی کند در صورتی که در فرانسه تعداد آنها به ۶۸۴۰ بالغ می گردد.
ادامه دارد

منابع:
۱-تاریخ ایران(پیش ازتاریخ تاانقلاب اسلامی)-دکترفاروق اسلامی
۲-کوروش کبیرحقیقت تاریخ-مهندس فرشادابریشمی
۳-زندگی کوروش،تربیت کوروش(گزنفون)-ترجمه ابوالحسن تهامی
۴-زندگی پرماجرای نادرشاه افشار-دکترمحمدحسین میمندی نژاد
۵-تاریخ معاصرایران-آموزش وپرورش
۶-تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی-ریحانه جعفری

نکته(نگارنده): “تاریخ کشورمان انباشته از اطلاعات ووقایع وحوادث و…میباشدکه هرمحققی به شکلی آن را گردآوری کرده وبه رشته تحریر درآورده واین سبب بعضی تناقض اندک دردمعرفی تاریخ سال، نگارش و القاب شده است.
درضمن به علت حجم مطالب مجبور به خلاصه نویسی واندکی تغییردرمتن ها شدیم.”

گردآورنده: نیلوفر نوروزی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.