پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

به قلم نیلوفر نوروزی;سری اول
صفحه ای از تاریخ ایران
امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز مبرمی به بررسی صحیح تاریخ در ایران احساس می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

امروز بیش ازهر زمان دیگر نیاز مبرمی به بررسی صحیح تاریخ در ایران احساس می شود.برای این امردلایل متعددی وجود دارد.نخست آنکه در عصر حاضر ایرانیان نسبت به مسائل ملی استعشار وآگاهی تازه و بیشتری بروز داده اند.علت اصلی این موضوع بیداری توده ها است نسبت به اهمیت مقام آنان درجامعه ومسئوولیت روزافزونی که آنان می باید درامور سیاسی واجتماعی دراین کشور برعهده می گیرند.
دوم آنکه، دستگاه پیچیده و وسیع فعالیت های دولت و مقامی که ایران می خواهد در قاره ی آسیا و به طور کلی در جهان حفظ کند، برای اجرای نقشه موفقیت آمیز خود نیاز به خردمندی و بصیرتی وافر دارد.ادراک و شناخت تاریخ به این مهم مدد می کند. معرفت نسبت به فعالیت های آدمی در گذشته بهترین وسیله را برای درک وفهم فعالیت های کنونی او در اختیارش می نهد.

چهارنوع نوشته های تاریخی راجع به ایران:

۱-وقایع نامه ها ویا تواریخ ایام
۲-تاریخ هایی که ماموران سیاسی مغرب زمین نوشته اند
۳-نوشته هایی با ماهیت تاریخی، اثر پاره ای از مشرق شناسان
۴- کتاب هایی که دانشمندان متبحر در هنر ایران نگاشته اند.
دربررسی بالا فقط به نوشته های تاریخی راجع به ایران که به زبان انگلیسی انتشار یافته اند اشاره شده است، هنوز نه به زبان های غربی ونه به زبان های فارسی اثری که حاوی تاریخ جامع، وحتی المقدورعینی و واقعی ایران از بدو آغاز تا عصر حاضر باشد پدید نیامده است.
چنین اثری لزوما باید شامل مجلدات متعدد باشد و تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاریخ ایران رامشتمل گردد.این اثرنه به وسیله ماموران سیاسی، مستشرقان و یا هنرمندان، بلکه بالضروره باید توسط تاریخ نویسان متبحر که هدفشان تاریخ جامع وکامل ایران باشد، تالیف گردد.
این تصورغلط راکه به زبان فارسی مطالبی نمی توان یافت وحتی درمیان اهل فضل شایع است، می بایست تصحیح کرد.واقعیت این است که نوشته ها و مطالب به نحو نامطلوبی در ایران نامنظم هستند، لیکن شبهه ای نیست که منابع فارسی درباره ی تاریخ ایران، بالاخص راجع به دوره ی جدید بسیار فراوانند.این مطالب را می توان به صورت اسناد و اوراق دولتی در بایگانی های وزارت خانه های مختلف، دست نویس ها و مکاتبات موجود در کتابخانه های رسمی و شخصی، خاطرات وگزارش هائی که به موسسات دولتی و خصوصی تعلق دارند؛ پیدانمود.

منابع:
۱-تاریخ ایران(پیش ازتاریخ تاانقلاب اسلامی)-دکترفاروق اسلامی
۲-کوروش کبیرحقیقت تاریخ-مهندس فرشادابریشمی
۳-زندگی کوروش،تربیت کوروش(گزنفون)-ترجمه ابوالحسن تهامی
۴-زندگی پرماجرای نادرشاه افشار-دکترمحمدحسین میمندی نژاد
۵-تاریخ معاصرایران-آموزش وپرورش
۶-تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی-ریحانه جعفری

نکته(نگارنده): “تاریخ کشورمان انباشته از اطلاعات ووقایع وحوادث و…میباشدکه هرمحققی به شکلی آن را گردآوری کرده وبه رشته تحریر درآورده واین سبب بعضی تناقض اندک دردمعرفی تاریخ سال، نگارش و القاب شده است.
درضمن به علت حجم مطالب مجبور به خلاصه نویسی واندکی تغییردرمتن ها شدیم.”

ادامه دارد…

نوشته: نیلوفر نوروزی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.