اکنون سازمان فضایی آلمان سرگرم آزمایش ربات های فضایی در این کوه است.
اتنا به یک بستر آزمایشی برای تعدادی از ربات های چهار چرخ ۹۱٫۴۴ سانتی متری در آستانه ماموریت های آتی به جهان های دوردست بدل شده است. سطح متروک این آتشفشان و آب و هوای خشک و بادی آن ، این کوه را به محیط مناسبی برای آزمایش ربات ها تبدیل می کند.
این آزمایش ها توسط محققان مرکز هوا فضای آلمان، سازمانی که تصدی برنامه فضایی آلمان را بر عهده دارد، در حال انجام است. در این برنامه کارشناسانی از آلمان، انگلیس، آمریکا و ایتالیا در مورد ربات ‘روبکس’ (ربات اکتشافی محیط های سخت و طاقت فرسا) تحقیق می کنند. هدف از این برنامه تقویت تجهیزات رباتیک است که در نهایت در فضا استفاده می شوند./ عکس: Reuters