پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
دانیال ناظری فرزند سردار شهید ناظری به مناسبت اولین سالگردشهادت فرمانده یگان نیروهای ویژه دریایی سپاه از پس از بازدیدخبر گزاری فارس باخبرنگاران گفت وگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

دانیال ناظری فرزند سردار شهید ناظری به مناسبت اولین سالگردشهادت فرمانده یگان نیروهای ویژه دریایی سپاه پس از بازدید  در خبر گزاری فارس با خبرنگاران گفت وگو کرد.

گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری
گفت وگو با فرزند سردار شهید محمد ناظری

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.