پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

با پوزش فراوان از کاندیداهای خبرگان مازندران؛ لطفاً در تبلیغات، شأن خبرگان را صیانت فرمائید
کاندیداتوری خبرگان رهبری غیر از نامزدی مجلس است و باید از قواعد خودش پیروی کند که این قواعد ناظر بر شأن و منزلت این مجلس مبرای از اسراف و افراط و تبذیر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

اهمیت خبرگان مبتنی بر جایگاه ولایت در مبانی اعتقادی و اجتماعی امامت و نبوت است که با زیرساخت توحید, اصالت

افراط و تفریط و غیرصادقانه به گزافه‌گویی و القاء غیرواقعی‌ها و آگراندیسمان در تبلیغات، آثار زیان‌بار برای تبلیغ کننده دارد.

ذاتی دارد و آنچه که مرتبط با مقوله ولایت و رهبری در نظام اسلامی است، باید از تناسب ذاتی و سنخیت شکلی و محتوایی ولایت و امامت برخوردار باشد و تبلیغلات خبرگان رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

تبلیغ، با هدف آگاهی‌بخشی

تبلیغات در خدمت آگاهانیدن و دادن شناخت به جامعه هدف است و اگر در این ارتباط  دچار افراط و تفریط شود و غیرصادقانه به گزافه‌گویی و القاء غیرواقعی‌ها و آگراندیسمان بپردازد و یا از روش‌های غیرمعمول استفاده کند، ضمن آن‌که تاثیر مثبت از خود به‌جا نمی‌گذارد که آثار وضعی آن، منفی نیز خواهد بود بویژه اگر چنین رفتاری در نظام اسلامی و ناظر بر بی‌اعتنایی به آرمان و خون شهداء باشد.

آیا نیاز به تبلیغ

تبلیغ خبرگان قطعاً با تبلیغ کاندیدای مجلس شورای اسلامی تفاوت‌هایی دارد که رعایت شأن خبرگان از زمره آن‌هاست.

است؟

خبرگان در هر استان به دلیل مرجع بودن، نزد مردم شناخته شده هستند و نسبت به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، کمتر نیاز به تبلیغات دارند، اما این به معنی بی‌نیازی کامل از تبلیغ برای آشنایی هرچه بیشتر مردم نسبت به کاندیدای خبرگان نیست و باید در این ارتباط به تبلیغ پرداخت، اما تبلیغ خبرگان قطعاً با تبلیغ کاندیدای مجلس شورای اسلامی تفاوت‌هایی دارد که رعایت شأن خبرگان از زمره آن‌هاست.

فرصت بی‌نظیر تبلیغ

ایام تبلیغ خبرگان از آنجا اهمیت دارد که کاندیداها از فرصت ایجادشده برای تبیین جایگاه ولایت و نقش آن در صیانت از کشور و انقلاب و ایجاد تحول مثبت

کاندیداهای محترم خبرگان باید از ستادهای خود بخواهند که از تبلیغات خسارت‌بار پرهیز کنند.

والهی در سطح جهان و راهکارهای خود برای اعتلاء جایگاه جهانی ولی فقیه سخن بگویند و خروجی این تبلیغ، ارتقاء دینداری و اخلاق و الگوسازی برای جامعه بویژه جوانان باشد.

تبلیغات افراطی

برجسته کردن شخص و ایجاد موج شخصیت‌گرایی و کیش شخصیتی و افراط در نصب پوستر و پورتره و استفاده  گسترده از در و دیوار مردم و نصب عکس کاندیداهای خبرگان بر هرچه که در شهر به چشم آید، در سطح انتظار مردم مازندران از کاندیداهای خبرگان نیست و کاندیداهای محترم باید از ستادهای خود بخواهند که از این نوع

خروجی تبلیغات خبرگان باید ارتقاء دینداری و اخلاق و الگوسازی برای جامعه بویژه جوانان باشد.

تبلیغ خسارت‌بار پرهیز کنند که در درجه اول، دود این نوع تبلیغ غیر حساب شده به چشم همان کاندیدا می‌رود.

در و دیوارهای پرنقش

گستردگی نصب پوستر و بنر در شهرهای مازندران این روزها آنقدر چشمگیر است که عده‌ای می‌گویند از هفته آینده که تبلیغات نامزدهای مجلس هم که شروع شود، این کاندیداها مواد تبلیغی خود را کجا باید نصب کنند و به نظر می‌رسد که به لحاظ حجم تبلیغات نمایندگی خبرگان در مازندران با حجم تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی این استان قابل برابری باشد و برای این قضاوت، باید چند روزی صبر کرد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.