پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

رونمایی از چند محصول جدید دفاعی ایران
از نخستین هواپیمای جت آموزشی بومی کشور، پهپاد تاکتیکی مهاجر6 رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

نخستین هواپیمای جت آموزشی بومی کشور، پهپاد تاکتیکی مهاجر۶، موشک کروز ضد کشتی نصیر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی شدند.

 

جنگنده قاهر ۳۱۳

جنگنده قاهر ۳۱۳

 

موشک هوا به هوای فکور

 

موشک هوا به هوای فکور

جت آموزشی کوثر