پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

شکنجه‌گران ساواک را بشناسید
چهره هایی که در پی این سطور می آیند،برای آنان که در روزگار مبارزه کارشان به «کمیته مشترک ضد خرابکاری »افتاده بود،بس آشنایند.اینان باز جویان وشکنجه گران کمیته اند.هم آنان که در اوج قدرت مستانه پتک تفرعن را بر سروروی مبارزان میکوبیدند ودر اوج گیری انقلاب،فرار را برقرار ترجیح دادند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

فریدون توانگری معروف به «آرش» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

محمدعلی شعبانی معروف به «حسینی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

هوشنگ ازغندی معروف به «منوچهری»از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

ناصر نوذری معروف به «رسولی»از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

فرج الله سیفی کمانگر معروف به «کمالی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

بهمن نادری پور معروف به «تهرانی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

منوچهر وظیفه خواه معروف به «دکتر منوچهری» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

محمدعلی شعبانی معروف به «حسینی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

عکس یادگاری شکنجه گران کمیته مشترک

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.