پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

اندازه گیری گلوکز خون بدون ایجاد جراحت
محققین ژاپنی موفق به ابداع شیوه ای شده اند که می توان با کمک لیزر از روی پوست، میزان گلوکز خون را محاسبه کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

در این شیوه جدید دیگر نیازی به ایجاد شکاف کوچک بر روی انگشت دست برای گرفتن نمونه خون نیست و با کمک لیزر و بدون ایجاد جراحت می توان میزان گلوکز را سنجید.

در این روش محققین ژاپنی از اشعه مادون قرمز از فاصله دور استفاده می کنند که بدون ضرر است و می توان با آن به اندازه گیری میزان گلوکز خون با دقت بسیار بالایی پرداخت.

این درحالی است که در روش های فعلی، نور اشعه مادون قرمز از نزدیک یا فاصله میانی به بدن تابیده می شود. از آنجایی که گلوکز در خون، نور را با طول موج های مشخص جذب می کند، در این روش جدید که اشعه مادون قرمز از دور تابیده می شود،  اندازه نور برای جذب گلوکز محاسبه می شود تا میزان آن بطور دقیق به دست آید.

در شیوه جدید، طول موجی با ۱۰ میلیونیم متر توسط نور اشعه مادون قرمز از دور تابیده می شود که بطرز قابل توجهی گلوکز آن را جذب می کند.

در این شیوه، محاسبه میزان گلوکز خون با ضریب خطای کمتر از ۲۰ درصد است.

همچنین محققین ژاپنی می گویند، این تکنیک برای استفاده بالینی به اندازه کافی دقیق است و در آینده نزدیک با بهینه تر کردن این روش می توان در آزمایشگاه از آن بهره برد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.