پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

آفرود در کویر مرکزی ایران
ورزش آفرود به معنی خارج شدن از مسیرهای نرمال و وارد شدن به بیراهه هایی است که در آن ضریب اطمینان برای رسیدن به مقصد پایین تر میباشد و معمولاً این مسابقات در مسیرهای خاکی، گلی، صخره‌ای و ناهموار شنی و کویری برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

ورزش آفرود به معنی خارج شدن از مسیرهای نرمال و وارد شدن به بیراهه هایی است که در آن ضریب اطمینان برای رسیدن به مقصد پایین تر میباشد و معمولاً این مسابقات در مسیرهای خاکی، گلی، صخره‌ای و ناهموار شنی و کویری برگزار می‌شود.
عکس: مرتضی رفیع خواه
شروع ورزش آفرود در کویر مرکزی ایران
سبقت خودروها  در ورزش آفرود اوج هیجان این ورزش است
اوج ورزش آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
مسیرهای صعب العبور و دشوار به عنوان یک تفریح در ورزش آفرود شناخته می شود
عبور سخت خودروها از محل کویر
آفرود در کویر مرکزی ایران
تعمیر خودروی آفرود
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
تعمیر خودرو  در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
آفرود در کویر مرکزی ایران
اوج هیجان ورزش آفرود در کویر مرکزی ایران
استراحت خودروها در شب و در دل کویر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.